Za škole

Filozofski fakultet u Zagrebu jedan je od najvećih fakulteta u Republici Hrvatskoj, s više od 6000 studenata i  više od 500 nastavnika. Sastoji se od 23 odsjeka na kojima se izvodi 45 preddiplomskih studijskih programa te 33 diplomska studija sa 74 različita smjera. Većina je programa dvopredmetna je te studenti mogu slobodno kombinirati dvije studijske grupe od ponuđenih te steći temeljna i specijalizirana znanja iz mnogih disciplina društvenih i humanističkih znanosti. Također, studiji Filozofskog fakulteta daju potreban okvir za daljnje samostalno produbljivanje i proširivanje stečenih znanja i kompetencija u sklopu procesa i programa cjeloživotnog obrazovanja.

Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizirani su kako bismo maturantima omogućili uvid u organizaciju Fakulteta, približili znanstveni i nastavni rad naših profesora te  otškrinuli vrata studentskog života.

Ako želite organizirate grupni posjet učenika iz Vaše škole, za sva pitanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte dov@ffzg.hr

Na poveznicama možete preuzeti plakate Dana otvorenih vrata 2018. za printanje:
FFZG – Dani otvorenih vrata 2018 – Plakat – B2 (.zip datoteka, 10 MB)
FFZG – Dani otvorenih vrata 2018 – Plakat – B1  (.zip datoteka, 20 MB)