Kroatistika

Petak 23.2.2018.
12,00-18,00 Izložba (hodnik kod dvorana D-IV i D-V)
12,15-13,00  Lektorska radionica (dvorana A-123)
13,30-14,00  Predstavljanje studija kroatistike (dvorana D-VII)
14,00-14,45 Radionica stjecanja vještina: čitanje glagoljice, crkvene ćirilice i bosančice (dvorana A-118)
15,00-15,45  Lektorska radionica (dvorana A-123)
18,30-20,00 SLOBODAN PROGRAM: Ujevićev recital (Aula)

Subota 24.2.2018.
10,00-16,00 Izložba (hodnik kod dvorana D-IV i D-V)
10,00-10,30  Predstavljanje studija kroatistike (dvorana D-VII)
10,30-11,15   Lektorska radionica (dvorana A-123)
13,00-13,45  Lektorska radionica (dvorana A-123)