Judaistika

Petak 23.2.2018.
12,00-13,00 Razgovori s profesorima i studentima judaistike (A-205)
13,00-15,00 Razgovori s profesorima i studentima judaistike (C-012)
13,30-14,00  Predstavljanje studija judaistike (dvorana D-V)
14,00-14,30 Zanimljivo predavanje: Hebrejsko pismo (dvorana D-V)

Subota 24.2.2018.
10,00-11,00 Razgovori s profesorima i studentima judaistike (A-205)
11,00-13,00 Razgovori s profesorima i studentima judaistike (C-012)
12,00-12,30  Predstavljanje studija judaistike (dvorana D-V)