Francuski jezik i književnost

Petak 23.2.2018.
12,00-13,00 Izlaganje: Osjetiti Francusku kroz ples (dvorana A-107)
12,00-18,00 Izložba recentnih radova profesora s Odsjeka u predvorju Knjižnice
13,00-13,30 Gdje rade naši studenti koji su završili prevoditeljski smjer? Iskustva s hrvatskoga i europskog tržišta (dvorana A-107)
13,30-14,00 Izlaganje: Kako me francuski pratio cijelog života? (dvorana A-107)
14,00-14,30 Predstavljanje studija francuskog jezika i književnosti (dvorana D-VII)
14,30-14,45  Razgovor sa studentima francuskog jezika i književnosti uz francusku glazbu i filmove (dvorana A-107)
14,45-15,00  Gestovno-uzgovorni frazemi u francuskom jeziku (dvorana A-107)
15,00-15,30 Kviz o poznavanju frankofonije (dvorana A-107)
15,30-16,00 Izlaganje: Francuski srednji vijek i današnje društvo (dvorana A-107)
16,00-16,30 Radne karijere nakon studija francuskog jezika i književnosti (dvorana A-107)
16,30-17,00 Poduzetništvo nakon studija francuskog jezika i književnosti (dvorana A-107)
17,00-18,00 Razgovor sa studentima francuskog jezika i književnosti uz francusku glazbu i filmove (dvorana A-107)

Subota 24.2.2018.
10,00-10,30 Razgovor sa studentima francuskog jezika i književnosti uz francusku glazbu i filmove (dvorana A-107)
10,00-16,00 Izložba recentnih radova profesora s Odsjeka u predvorju Knjižnice
10,30-11,00 Izlaganje: Francuski srednji vijek i današnje društvo (dvorana A-107)
11,00-11,15 Gestovno-uzgovorni frazemi u francuskom jeziku (dvorana A-107)
11,15-11,30 Razgovor sa studentima francuskog jezika i književnosti uz francusku glazbu i filmove (dvorana A-107)
11,30-12,15 Iskustvo s Erasmusom i stipendijom francuske vlade (dvorana A-107)
12,15-12,30 Razgovor sa studentima francuskog jezika i književnosti uz francusku glazbu i filmove (dvorana A-107)
12,30-13,00 Poduzetništvo nakon studija francuskog jezika i književnosti (dvorana A-107)
13,00-14,00 Razgovor sa studentima francuskog jezika i književnosti uz francusku glazbu i filmove (dvorana A-107)
14,00-14,30 Izlaganje: Kako me francuski pratio cijelog života? (dvorana A-107)
14,30-15,00 Kviz o poznavanju frankofonije (dvorana A-107)
15,00-15,30  Predstavljanje studija francuskog jezika i književnosti (dvorana D-V)
15,30-16,00 Izlaganje: Čemu služi (francuska) književnost? (dvorana A-107)