Filozofija

Petak 23.2.2018.
12,00–13,00 Interaktivni teatar: Tiraninova osuda (dvorana (A-106)
12,00–18,00 Poseban event Tragači za izgubljenom istinom
13,30–14,30 Venera se okreće suprotno – nužnost promjena (s Ankicom Čakardić) ( A-106)
15,00–15,30  Predstavljanje studija filozofije (dvorana D-VI)
15,30–16,30 Kako ćete postati feniks (dvorana A-106)
17,00–18,00 Filozofski café: filozofija – čemu? (s Lovrom Furjanićem i Juricom Markovićem) (dvorana A-106)

Subota 24.2.2018.
10,00–11,00 Interaktivni teatar: Tiraninova osuda (dvorana (A-106)
10,00–16,00 Poseban event Tragači za izgubljenom istinom
12,00–13,00 Filozofski bazaar: mudrost Istoka (s Goranom Kardašom) (dvorana A-106)
14,00–14,30  Predstavljanje studija filozofije (dvorana D-VI)
15,00–16,00 Kako ćete postati feniks (dvorana A-106)