Anglistika

Petak 23.2.2018.
12,00-18,00 Razgovori s profesorima i studentima anglistike (dvorana A-105)
13,00-13,45 Radionica na engleskom: What is visual grammar and can we draw meaning? (A-118)
15,00-15,30 Predstavljanje studija anglistike (dvorana D-VII)

Subota 24.2.2018.
10,00-16,00 Razgovori s profesorima i studentima anglistike (dvorana A-105)
12,00-12,30 Predstavljanje studija anglistike (dvorana D-III)
13,00-13,45 Zanimljivo predavanje: Supreheroji u boji – književnost i kultura (dvorana D-VI)
14,00-14,45 Radionica: Od uporabe do značenja i obratno – što nam rječnici i elektronički korpusi govore o načinu na koji funkcionira jezik (A-118)